Witamy Państwa na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Jaworze.

 

Dom Pomocy Społecznej w Jaworze jest jednostką organizacyjną Powiatu Jaworskiego. Przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Zapewnia całodobową opiekę, które z uwagi na stan zdrowia, warunki mieszkaniowe i rodzinne nie mogą samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym środowisku. Dom podlega wpisowi do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.

W skład Domu wchodzą:

 1. Działy:

2. Samodzielne stanowiska pracy

Dom prowadzi swoją działalność w Jaworze, Bolkowie i Mierczycach.

Uwzględniając indywidualne potrzeby i stan psychofizyczny mieszkańców, zapewnia się całodobową opiekę oraz podstawowy zakres usług na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu.

Misja Domu

"Godne, bezpieczne i aktywne życie oraz pomoc w uzyskaniu maksymalnej sprawności - dodając życia do lat."

Zakres działania:

Do dyspozycji podopiecznych są pokoje jedno, dwu, trzy-osobowe. Każdy Dom posiada własną kuchnię, pralnię, podkuchenki, stołówkę, świetlicę do zajęć terapeutycznych oraz gabinety: doraźnej pomocy medycznej i rehabilitacyjnej.

W ramach usług wspomagających umożliwia się:

  • Udział w terapii zajęciowej
  • Udział w imprezach okolicznościowych
  • Zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych
  • Utrzymanie i podnoszenie sprawności fizycznej i psychicznej

We wszystkich trzech Domach przebywa 185 mieszkańców. Opiekę nad nimi sprawuje ok. 120 pracowników.