Mail: kontakt@dpsjawor.pl

Dom Pomocy Społecznej w Jaworze

Plac Seniora 3 59-400  Jawor 

Telefon: (076)  72-90-710

Fax : (076)  854-87-53

Dom Pomocy Społecznej w Jaworze

Dom  w Mierczycach nr 34 59-430 Wądoże Wielkie

Telefon  (076)  88-74-425

Fax (076) 88-74-506

Dom Pomocy Społecznej w Jaworze

Dom  w Bolkowie ul. Kamiennogórska 3 59-420 Bolków

Telefon: (0-75)  74-132-22

Fax. (0-75) 74-132-22